Łukasz Solecki studio
jest profesjonalnym mikrostudiem przygotowującym do egzaminów wstępnych na kierunki projektowe. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 2 do 10 osób. Jest także możliwość zapisania się na zajęcia  indywidualne.

 
Wszelkie informacje dotyczace tego, niezbędnych materiałów (teczka, ołówki, brystol, deska itp.) omawiane są podczas rozmowy wstępnej lub mailowo.
 
Wszystkie aspekty dotyczące zajęć z rysowania_kredka, flamaster, cienkopis, malowania_akwarela, akryl, olej itp. omawiane są na zajęciach poprzedzających prace z danym narzędziem.

 

Łukasz Solecki studio 

_prowadzący kurs jest doświadczonym nauczycielem {www.lukaszsolecki.com} 
  
_prowadzimy studio otwarte od godziny 9:00 do 20:00, bez ograniczeń czasowych.
Z każdym indywidualnie ustalamy częstotliwość (można przychodzić parę razy w tygodniu) i długość zajęć.

Pilnujemy tylko czasu na jeden rysunek/ obraz tj. 4 godziny. Nie chcielibyśmy, aby czas spędzony u nas w studio "rozmył się" na cały dzień, podczas którego uczeń rysował/ malował jedną prace! Ponadto należy pamiętać, że czas trwania egzaminu wstępnego to 3- 4 h, nie zaś cały dzień!

_kurs można rozpocząć w każdym chwili, bez wcześniejszego przygotowania

_zajęcia prowadzone są przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Dzień i godzinę ustalamy z każdym indywidualnie.

_zajęcia nie są podzielone na grupy podstawowe czy zaawansowane. Ponieważ każdy indywidualnie dobiera dla siebie odpowiedni dzień i godzinę. 

_poza tym w studio dodatkowe, intensywne zajęcia (codziennie) przypadają na czas ferii zimowych {2 tygodnie} i tuż po maturze {~1miesiąc}

_w studio prowadzący jest obecny cały czas, korekty, omawiane i poprawianie odbywa się na pracy ucznia, eliminując błędy i odpowiednio go ukierunkowując. 

_sporo uwagi poświęcamy na dopilnowaniu minimum dwóch rysunków/obrazów robionych w domu, na  ich omówieniu
i korekcie, która może trwać ~30 minut. Korekta prac domowych, to także pretekst do rozmowy na tematy związane
z szeroko pojętą kulturą, zależ nam na tym, aby każdy rozwijał się na wielu poziomach i wykorzystywał tę wiedzę w swoich projektach.

_każdy zadany "temat" jest dyskutowany z większością osób, a później omawiany {projekt} indywidualnie w bardzo szerokim kontekście kulturowym, miejsca itp. Kładziemy wiele starań, aby od samego początku uczeń samodzielnie rozwijał wyobraźnie przestrzenną.

_ważnym elementem w naszym studio jest rozmowa na temat tego, jak alternatywnie można poprowadzić zadany i już zrealizowany temat, jakie elementy należałoby zostawić i dalej rozwijać, a jakie zmienić lub całkowicie wyeliminować. 

_90% procent rysunków na stronie, to rysunki z wyobraźni, nie są przerysowane.

_w naszym studio koniec zajęć nie kończy się na rozdaniu tematów domowych,  ale pokrótce ich omówieniu {bez przedstawiania jakiejkolwiek konkretnej koncepcji} + podajemy informacje o linkach do stron, magazynach, nazwiskach, realizacjach itp.

_nie przygotowujemy osób wyłącznie pod konkretne egzaminy np.  Kraków, Wrocław itp.
  UCZYMY RYSUNKU/MALARSTWA, aby każdy z naszych uczniów poradził sobie z rożnymi zadaniami podczas egzaminów wstępnych na rożnych uczelniach. 

 _nie uczymy kopiować z książek, projektorów, slajdów. Dla nas to strata czasu na zajęciach na których możemy, rozwiązać np. problem {twórczy} projektowy, który jest bliższy egzaminom niż np. "odtwórcza" kamieniczka, drewniana chata czy "wylizane" auto ;). Na egzaminie nie ma na to czasu!!!
 
_nie dopuszczamy do takiej sytuacji, aby dwie osoby {a co dopiero grupa} na zajęciach miały taki sam projekt/rysunek, i przerysowywały to samo, z tego samego źródła. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

_nie uczymy z tutoriali. Wszystkie problemy, które pojawiają się podczas zajęć, są tłumaczone, omawiane
i rysowane/malowane każdemu indywidualnie.
Oczywiście mamy dostęp do sporej biblioteki: czasopis, pdf, książek, projektów, linków, albumów.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................prowadzacy

Łukasz Solecki ze studiem związany od 2008 roku

studia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskie
j
_kierunek architektura i urbanistyka
Uniwersytet Artystyczny {dawniej ASP} w Poznaniu Wydział Komunikacji Multimedialnej
_kierunek sztuka rejestracji obrazu

zajmuje się
rysunkiem, malarstwem, projektowaniem graficznym, ilustracją, fotografia.

 

wybrane prace
więcej na stronie www.lukaszsolecki.com + facebook

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... idea logo